Nhân dịp cuối năm, Toyota Hùng Vương xin chia sẻ ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng đến với khách hàng.

Kiểm tra ác quy – Lực thắng – Rửa xe khử khuẩn MIỄN PHÍ và các Ưu Đãi khác khi bảo dưỡng và làm đẹp xe.

Thời gian áp dụng từ ngày : 13/12/2021 – 31/01/2022